การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.)
ประกาศ ณ วันที่ 12/07/2566
LINE it! 71
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ (สพบ.) ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. เพื่อร่วมนำเสนอเกี่ยวกับโครงการ การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 และรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 โดยนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 
รายการภาพ