การแสดงผล C C C
คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรนครพนม
ประกาศ ณ วันที่ 11/07/2566
LINE it! 117
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง คลังเขต คลังจังหวัด ร่วมศึกษาดูงานด่านศุลกากรนครพนม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ณ ด่านศุลกากรนครพนม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566
รายการภาพ