การแสดงผล C C C
การประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 20"
ประกาศ ณ วันที่ 10/07/2566
LINE it! 57
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 20" เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการวางแผนการดำเนินโครงการและภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 314 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.