การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ 03/07/2566
LINE it! 250
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมสังเกตการณ์การเรียกรายงานตัว ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
รายการภาพ