การแสดงผล C C C
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10
ประกาศ ณ วันที่ 03/07/2566
LINE it! 87
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยมีคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 ร่วมกันจัดกิจกรรมฯ ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 200 ทุน พร้อมอุปกรณ์กีฬา และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุน รวมทั้งมอบถังน้ำขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง ให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงแหว โดยมีนางสาวบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566