การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 81 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 23/06/2566
LINE it! 49
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 81 ปี พร้อมร่วมบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา โดยว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ ห้องประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น.
รายการภาพ