การแสดงผล C C C
การประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20
ประกาศ ณ วันที่ 21/06/2566
LINE it! 83
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.
รายการภาพ