การแสดงผล C C C
การประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20
ประกาศ ณ วันที่ 13/06/2566
LINE it! 65
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น