การแสดงผล C C C
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สังเกตการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
ประกาศ ณ วันที่ 29/05/2566
LINE it! 130
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพของผู้สังเกตการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม” โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงานกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการบังคับและปราบปรามการทุจริต” เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายนอกที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์ในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม