การแสดงผล C C C
การประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 09/03/2566
LINE it! 76
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เข้าร่วมการประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธาน เพื่อปิดตรวจการตรวจสอบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.