การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับคณะผู้สังเกตการณ์
ประกาศ ณ วันที่ 30/01/2566
LINE it! 52
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ภารกิจบุคคลสำคัญ จำนวน 2 ลำ และโครงการอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถ และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 อาคาร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการสำนักส่งกำลังบำรุง ร่วมลงนามกับคณะผู้สังเกตการณ์ทั้งสองโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 12.30 น.