การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick off Meeting) โครงการอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจฯ
ประกาศ ณ วันที่ 30/11/2565
LINE it! 195
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick off Meeting) โครงการอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
จำนวน 6 อาคาร ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินโครงการ จัดทำข้อตกลงคุณธรรมร่วมกันระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะผู้สังเกตการณ์ประจำโครงการอาคารที่ทำการฯและกรมบัญชีกลางในฐานะศูนย์ประสานงานข้อตกลงคุณธรรม
 
รายการภาพ