การแสดงผล C C C
รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังบันทึกเทปรายการ “ตัวจริงสนามข่าว” ชี้แจงเกี่ยวกับการนับเวลาทวีคูณของข้าราชการ ออกอากาศทาง Nation TV22
ประกาศ ณ วันที่ 24/11/2565
LINE it! 199
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  บันทึกเทปสัมภาษณ์เกี่ยวกับการนับเวลาทวีคูณของข้าราชการ ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยออกอากาศในรายการ “ตัวจริงสนามข่าว” ทางช่อง Nation TV22 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.00 น.
 
รายการภาพ