การแสดงผล C C C
การประชุมหารือเรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และโครงการข้อตกลงคุณธรรม (IP)
ประกาศ ณ วันที่ 11/11/2565
LINE it! 220
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และโครงการข้อตกลงคุณธรรม (IP) โดยมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
รายการภาพ