การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2565”
ประกาศ ณ วันที่ 08/11/2565
LINE it! 378
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2565” เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานอเนกประสงค์กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
รายการภาพ