การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมงานสัมมนาผู้ตรวจสอบภายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก "2022 ACIIA Conference"
ประกาศ ณ วันที่ 04/11/2565
LINE it! 201
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี  และบุคลากรกองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมงานสัมมนาผู้ตรวจสอบภายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก "2022 ACIIA Conference" โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Exponential Internal Audit : Accelerating Pace of Innovation and Transformation"  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องเวิลด์
บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 แบบ hybrid conference โดยมีสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน และมีสมาชิกสมาพันธ์สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จำนวน
17 ประเทศ และตัวแทน Institutes of Internal Auditors (IIA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทชั้นนำเข้าร่วมการสัมมนา
 
รายการภาพ