การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี ในงาน “วันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ”
ประกาศ ณ วันที่ 07/10/2565
LINE it! 108
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีในงาน “วันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ” พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนฯ โดยมีนางแพตริเซีย มงคลวนิชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565
 
รายการภาพ