การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ปีที่ 50
ประกาศ ณ วันที่ 03/10/2565
LINE it! 48
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ปีที่ 50  โดยนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับมอบ ณ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 
รายการภาพ