การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96
ประกาศ ณ วันที่ 21/09/2565
LINE it! 48
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 พร้อมร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของบุคลากรกรมประมง โดยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
รายการภาพ