การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม​หลักสูตรการพัฒนา​ทักษะ​การเป็นวิทยากร​สู่ความเป็นเลิศ​ (Train​ the Trainer)
ประกาศ ณ วันที่ 15/08/2565
LINE it! 83
นางสาววารี​ แว่นแก้ว​ รองอธิบดี​กรมบัญชี​กลาง​ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม​หลักสูตร​ การพัฒนา​ทักษะ​การเป็นวิทยากร​สู่ความเป็นเลิศ​ (Train​ the Trainer) วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ​ เดอไพร์ม​ รางน้ำ​ กรุงเทพฯ ฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อพัฒนา​บุคลากร​รุ่นใหม่ให้มีศักย​ภาพ​เพื่อทำหน้าที่วิทยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ​
รายการภาพ