การแสดงผล C C C
ผู้บริหารกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปสารคดีภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทยในปี 2565
ประกาศ ณ วันที่ 10/08/2565
LINE it! 50
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมบันทึกเทปสารคดีภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทยในปี 2565 ประเด็นสำคัญที่ไทยต้องการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์
รายการภาพ