การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ นายเมธี ภมรานนท์ อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ 03/08/2565
LINE it! 165
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ นายเมธี ภมรานนท์ อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในโอกาสที่กรมบัญชีกลางเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพฯ ณ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร ศาลา 4 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 น.
รายการภาพ