การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประกาศ ณ วันที่ 21/07/2565
LINE it! 98
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบหมายให้นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรกรมบัญชีกลาง จัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการ “กรมบัญชีกลาง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมอบชุดตรวจโควิด 19 (ATK) จำนวน 700 ชุด สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 700 ชิ้น และเสื้อยืดจำนวน 200 ตัว ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนางสายใจ สังขพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45 น.
 
รายการภาพ