การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 04/07/2565
LINE it! 101
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ การกุศลของกรมศุลกากร โดยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และผู้บริหารระดับสูงกรมศุลกากรให้การต้อนรับและรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
รายการภาพ