การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ประกาศ ณ วันที่ 27/06/2565
LINE it! 90
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพฯ ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น.
 
รายการภาพ