การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 23/06/2565
LINE it! 160
นางสาวบังอร มุกดาอุดม เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีกับกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อใช้
ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยนางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565
รายการภาพ