การแสดงผล C C C
การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) มาใช้กับโครงการก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
ประกาศ ณ วันที่ 15/06/2565
LINE it! 66
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เข้าร่วมประชุมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ผู้บริหารจาก CoST International Secretarial และผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) โดยใช้โครงการก่อสร้างของกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดนำร่อง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 
รายการภาพ