การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 23/05/2565
LINE it! 59
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการกุศลของกรมธนารักษ์ โดยนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 
รายการภาพ