การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 89
ประกาศ ณ วันที่ 03/05/2565
LINE it! 82
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 89พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสวัสดิการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสาธารณกุศล โดยนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
รายการภาพ