การแสดงผล C C C
คณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง
ประกาศ ณ วันที่ 29/04/2565
LINE it! 96
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงและการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร การคลังประจำจังหวัด (คบจ.) พัทลุง ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยนางลัดดา พุทธชาติ คลังเขต 9 ว่าที่ร้อยเอกปิยะเกียรติ ลิ้มประยูรวงศ์ คลังจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคลังจังหวัดภายในเขต 9 และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ ห้องสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 8 ตัว ณ เกาะหนู อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
รายการภาพ