การแสดงผล C C C
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
ประกาศ ณ วันที่ 28/04/2565
LINE it! 96
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดสงขลาและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สงขลา ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยได้เข้าพบนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และร่วมประชุมเพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยนางลัดดา พุทธชาติ คลังเขต 9 และนางกันต์ชิตา สังข์ศิริ คลังจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
รายการภาพ