การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงกรมควบคุมโรค
ประกาศ ณ วันที่ 14/01/2565
LINE it! 86
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมอวยพรพร้อมขอพร นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
รายการภาพ