การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ประกาศ ณ วันที่ 14/01/2565
LINE it! 98
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมอวยพรและขอพร ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น.
รายการภาพ