การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่ อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 13/01/2565
LINE it! 95
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมอวยพรพร้อมขอพร ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดี และ รศ.ดร. ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.
รายการภาพ