การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงสำนักงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ 12/01/2565
LINE it! 186
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
พร้อมบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมอวยพรและขอพรนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงบประมาณ  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ สำนักงบประมาณ
วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 16.15 น.
รายการภาพ