การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ ณ วันที่ 12/01/2565
LINE it! 183
นางอัญชลี ศรีอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี และนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมอวยพรและขอพรนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
รายการภาพ