การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 10/01/2565
LINE it! 121
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.59 น.
รายการภาพ