การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 45 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 16/11/2564
LINE it! 78
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 45 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับ “มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกองทุนสวัสดิการ สำนักงาน ป.ป.ส.” โดยนายธนากร คัยนันท์​​ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.
รายการภาพ