การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64
ประกาศ ณ วันที่ 11/11/2564
LINE it! 50
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ 64 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
 
รายการภาพ