การแสดงผล C C C
การประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
ประกาศ ณ วันที่ 02/11/2564
LINE it! 61
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 และพิจารณาแผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 9 ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ เพื่อพิจารณาติดตามและเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 314 กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
รายการภาพ