การแสดงผล C C C
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับนางภัทรพร วรทรัพย์ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ประกาศ ณ วันที่ 16/09/2564
LINE it! 49
นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564
รายการภาพ