รองอธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์สดในรายการสถานีประชาชน ออกอากาศทาง Thai PBS
ประกาศ ณ วันที่ 27/05/2563
LINE it! 105
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ร่วมสัมภาษณ์สด เกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 1,000 บาท ในรายการสถานีประชาชน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
รายการภาพ