อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าว การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง
ประกาศ ณ วันที่ 25/05/2563
LINE it! 68
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง สรุปผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ที่บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ในงานแถลงข่าว “การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง” โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง วันที่ 25 พฤษภาคม 2563