ประชุมแนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้าง ตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ
ประกาศ ณ วันที่ 18/03/2563
LINE it! 95
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ โดยมีสำนักงาน ก.พ. กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง และกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง วันที่ 18 มีนาคม 2563
รายการภาพ