กรมบัญชีกลางประชุมคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการครั้งที่ 1/2563
ประกาศ ณ วันที่ 18/03/2563
LINE it! 104
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 303ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 18 มีนาคม 2563
รายการภาพ