ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้สิทธิสวัสดิการ Transit เกินวงเงิน
ประกาศ ณ วันที่ 12/03/2563
LINE it! 60
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้สิทธิสวัสดิการ Transit เกินวงเงิน ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 12 มีนาคม 2563
รายการภาพ