พิธีจับรางวัลชิมช้อปใช้ ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง G-wallet 2 ครั้งที่ 6
ประกาศ ณ วันที่ 03/02/2563
LINE it! 84
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมจับรางวัลชิมช้อปใช้ ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของโครงการ จำนวน 74 รางวัล โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563