อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดตรัง
ประกาศ ณ วันที่ 02/02/2563
LINE it! 51
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดตรัง ตามโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต คลังจังหวัดและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีคลังเขต 9 คลังจังหวัดตรังและบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมประชุมติดตามฯ ณ สำนักงานคลังจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
รายการภาพ