อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสตูล
ประกาศ ณ วันที่ 01/02/2563
LINE it! 36
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดสตูล ตามโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต คลังจังหวัดและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีคลังเขต 9 คลังจังหวัดสตูลและบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมประชุมติดตามฯ ณ สำนักงานคลังจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
รายการภาพ