อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดยะลา
ประกาศ ณ วันที่ 01/02/2563
LINE it! 42
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดยะลา ตามโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต คลังจังหวัดและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีคลังเขต 9 คลังจังหวัดยะลาและบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมประชุมติดตามฯ ณ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
รายการภาพ